Disclaimer

 

De website WZC Home Vrijzicht met zetel te Veurnseweg 538 - 8906 Elverdinge ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0416337262 - RPR Ieper.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. WZC Home Vrijzicht is mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door WZC Home Vrijzicht. WZC Home Vrijzicht haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van WZC Home Vrijzicht.

WZC Home Vrijzicht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

WZC Home Vrijzicht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou geleden worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links.  Evenmin kan WZC Home Vrijzicht aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van WZC Home Vrijzicht is in al haar onderdelen, de naam en het logo van WZC Home Vrijzicht inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WZC Home Vrijzicht zijn reproducties niet toegelaten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@homevrijzicht.be. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.homevrijzicht.be. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van WZC Home Vrijzicht. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via info@homevrijzicht.be.

leftsidecontent rightsidecontent