Privacy & cookies

 

Laatst bijgewerkt: 14-02-2023

WZC Home Vrijzicht respecteert op zijn website (www.homevrijzicht.be) de privacy van alle gebruikers. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt steeds in vertrouwen behandeld.

Ons bedrijf is gevestigd op
Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge
Ons ondernemingsnummer is 0416337262 - RPR Ieper.

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Het gaat om zaken zoals:

  • uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens, bij het invullen van formulieren op onze website
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
  • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
  • alle informatie die nodig is om onze diensten voldoende te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van de status hiervan

Deze informatie wordt gebruikt om:

  • de inhoud van onze website en onze diensten te verbeteren
  • u later te contacteren om op de hoogte te blijven van trends en aanbiedingen in onze sector
  • u te contacteren in verband met (lopende) projecten en diensten die bij ons bezig zijn
  • klanten en orders te beheren

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat specifieke voorkeuren bijgehouden worden op uw computer. Als u dan later de website bezoekt, worden deze gegevens opnieuw ingelezen. Hieronder valt bijvoorbeeld uw taalkeuze en welke pagina’s u in het verleden hebt bezocht. Deze gegevens worden door ons geïnterpreteerd om de kwaliteit van de website en onze diensten te optimaliseren.
U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derden

Soms wordt er verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat deze websites ook andere cookies bijhouden. Wij raden u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.

 

Veiligheid

Alle gegevens die door ons bewaard worden, staan in een beveiligde omgeving. We doen er alles aan om de meest gangbare standaarden binnen de IT-sector te hanteren om deze gegevens en de overdracht ervan te beveiligen.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Gegevens naar derden

Wij delen uw gegevens niet met derden. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partners die de gegevens verwerken in functie van onze diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Datalek

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beveiligen, maar indien de privacy van uw persoonsgegevens toch in gedrang zou komen door een datalek, wordt u hiervan meteen op de hoogte gebracht. We doen er dan alles aan om dit lek in de toekomst tegen te gaan via een preventieve aanpak.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

U kan steeds de gegevens die wij over u bewaren opvragen. Ook als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kan u ons contacteren via volgende kanalen:

De verantwoordelijke voor alle interne verwerkingen van persoonsgegevens is :
vzw Home Vrijzicht, Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge
met als contactpersoon Stefan Devlieger, Algemeen directeur, stefan.devlieger@homevrijzicht.be

De Data Protection Officer op niveau van de voorziening is:
UBORA, Baron Van Der Bruggenlaan 1, 8750 Wingene
Met als vertegenwoordiger Rolf Vermeulen, rolf@ubora.be

U heeft steeds het recht om “vergeten” te worden. Via bovenstaande gegevens kan u ons contacteren hieromtrent.

 

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

Feedback?

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons dan te contacteren op de hierboven vermelde kanalen.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op via de bovenstaande gegevens.  

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be

Wanneer wij onze privacy policy aanpassen, zullen wij de datum van ‘laatst geüpdatet’ aanpassen bovenaan deze policy. Bij grote aanpassingen kunnen we dit ook via andere kanalen doen, zoals e-mail.  

leftsidecontent rightsidecontent